Microbit:Polska
Pokazujemy polskim dzieciom urządzenie BBC Micro:bit i język Python